info@sviecky.sk +421 220 924 524 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Doprava zadarmo pre objednávky nad 50,00 €.

Emocio Sklo Dekor 70x62 mm Autumn Herbarium, vonná sviečka - Rhubarb & Spiced Vanilla

1,93 €
ks
skladom

Doba hoření: 21 hod

Doba hoření 21 hod
Hmotnost netto 85 g
Hmotnost brutto 230 g
Barva biela
Typ produktu Vonná sviečka
Šířka 7 cm
Hloubka 7 cm
Výška 6.2 cm

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.

P264 - Po manipulaci si důkladně omyjte ruce a zasáhnuté části těla.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: Anisic aldehyd; (Z)-3,7-dimethylokta-2,6-dien-1-ol;geranyl ester kyseliny octové;methyl cinnamát;2, 4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde; ethyl methylfenylglycidát; linalool; Neryl acetát; 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on;Kat. číslo: 39396

Ďalšie prevedenie

Kvetináč plechový 133x115mm klasik Autumn Herbarium, oranžová, biela,Kvetináč plechový 133x115mm klasik Autumn Herbarium, oranžová, biela,2,70 €skladom
Kvetináč plechový 225x110mm oválny Autumn Herbarium, biela, oranžováKvetináč plechový 225x110mm oválny Autumn Herbarium, biela, oranžová3,50 €skladom
Valec 60x120 mm Autumn Herbarium, oranžová sviečkaValec 60x120 mm Autumn Herbarium, oranžová sviečka3,45 €skladom

Všetky práva vyhradené © Sviecky.sk 2024