info@sviecky.sk +421 220 924 524 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Doprava zadarmo pre objednávky nad 50,00 €.

Emocio Sklo 52x65 mm 2ks v krabičke Angel´s Wings - Cookie and Cream

2,48 €
ks
skladom

Doba hoření: 11 hod

Doba hoření 11 hod
Hmotnost netto 90 g
Hmotnost brutto 270 g
Barva farebná
Typ produktu Vonná svíčka
Šířka 10.7 cm
Hloubka 5.7 cm
Výška 6.5 cm

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261 - Zamezte vdechování par.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsah nebezpečných látek: ethyl methylfenylglycidát;4-terc-butylcyklohexyl-acetát;kumarin;alfa-methylcinnamaldehyd;(Z)-3,7- dimethylokta-2,6-dien-1-ol;2, 4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde;geranyl ester kyseliny octové;Neryl acetát;cerfol;1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-onKat. číslo: 37963

Ďalšie prevedenie

Dóza plechová 3ks set 210x210x83mm hranatá Angel's Wings, modráDóza plechová 3ks set 210x210x83mm hranatá Angel's Wings, modrá12,25 €skladom
Hrnček keramika 470ml ANGEL´S WINGS v krabičke, modrá, bielaHrnček keramika 470ml ANGEL´S WINGS v krabičke, modrá, biela8,33 €skladom
Valec 60x110 mm Angel´s Wings modrá, sviečkaValec 60x110 mm Angel´s Wings modrá, sviečka4,91 €skladom

Všetky práva vyhradené © Sviecky.sk 2024